Poličská stavební s.r.o.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 

Navazující činnosti na projekční práce – jednání s orgány státní správy a s dotčenými orgány, získání územního souhlasu a stavebního povolení jsou samozřejmou součástí projekčních prací společnosti. Po dokončení stavebních prací napomáhá k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.

Společnost Poličská stavební s. r. o. nabízí a provádí zastupování investora při realizaci staveb – provádění technického dozoru stavby. Dále zajišťuje také služby koordinárota BOZP na staveništi sestávající se z předprojektové činnosti, zpracování plánu BOZP, ohlášení stavebních prací OIP a činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby .

Součástí nabídky je i vypracování rozpočtů, nabídkových cen, poradenská činnost a stanovení technologických postupů při realizaci staveb.

© Poličská stavební s.r.o.