Poličská stavební s.r.o.

SPOLUPRÁCE

 

 • PODPORA SDH SEBRANICE
  v roce 2014 byl poskytnut sponzorský dar na činnost mladých hasičů SDH Sebranice.

 

 • PODPORA VZDĚLÁNÍ - ESPERANTO
  Esperanto je jazyk určený pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi ochranu minoritních kultur. Je nejrozšířenějším z několika set existujících projektů mezinárodního umělého jazyka. Přes svou snadnou naučitelnost je výrazově bohatý a existují v něm tisíce překladů i původních děl.

 

 • KNIHOVNA SEBRANICE
  Knihovna sídlí v základní škole v Sebranicích v přízemí. Obecní knihovna využívá výměnných souborů, poskytovaných Městskou knihovnou Litomyšl, a tím nabízí svým čtenářům pravidelně knižní novinky k zapůjčení. Je informačním centrem obce v jejich prostorách se odehrávají různé kulturní akce jako přednášky, besedy se spisovateli, autorská čtení, výstavy a exkurze pro žáky místní ZŠ. Knihovna zajišťuje přístup do celého systému knihoven v ČR a je garantem přístupu všech sociálních skupin k informačním zdrojům a k síti internet.

 

 • PODPORA DĚTÍ   - ŠKOLKA LUBNÁ
  Naše společnost podporuje děti ve školkách v okolních obcích. Na Den dětí připravila firma pro děti ve školce Lubná překvapení v podobě malých dárků – děvčata dostala kočárek a chlapci skákací míče a drobné upomínkové přeměty.

 

 • ŠKOLKA SEBRANICE
  Mateřská škola v obci Sebranice je příspěvkovou organizací zastoupenou starostkou Lenkou Karalovou. V roce 2012 jsme poskytli finanční dar na zakoupení Polikarpovy stavebnice.

 

 • DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA
  V roce 2012 jsme poskytli sponzorský dar Dětskému domovu v Poličce, který byl využit na nákup filtrace k zahradnímu bazénu.

 

 • SPORT - SK PASTVINY
  SK Pastviny zajišťují provoz lyžařského vleku. Pro pohodlí návštěvníků byl v roce 2010 instalován přibližovací vlek, který je dopraví k dolní stanici vleku. Dále byla pořízena nová rolba vybavená vším potřebným pro kvalitní přípravu a údržbu sjezdovky. Délka sjezdovky činí cca 500m a je po celé délce osvětlena.

 

 • SPORT – TENIS POLIČKA
  Společnost již několik let pravidelně podporuje provoz tenisových kurtů v Poličce

 

 • FK SEBRANICE
  FK Sebranice je fotbalový klub, který hraje I.B třídu skupinu B v pardubickém kraji. V roce 2012 jsme poskytli sponzorský dar na financování jeho činnosti. 

 

 • MOTOKROS – DVOŘÁK MILOŠ
  Naše firma podporuje nadějné motokrosové jezdce. Jedním z nich je Miloš Dvořák (ročník 1994), který jezdí za tým SZA Stav Racing Team. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo na Crossracing Cup a 1. místo na Vysočina MX Cup.

 

 • ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
  V 2012 byl poskytnut peněžní dar na financování své činnosti.

 

 • KULTURA - ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
  Naše firma podporuje kulturu v obci – spoluúčast na akci ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO.
© Poličská stavební s.r.o.